Waarom draagt onze stichting de naam Jahweh Jireh?

De naam Jahweh Jireh komt uit de geschiedenis van Abraham. Deze geschiedenis staat in het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 22.

In opdracht van God moest Abraham zijn zoon Izak offeren op een van de bergen in het land Moria.
Onderweg vroeg Izak zijn vader waar het lam was. Ze hadden verder alles voor het offeren bij zich. Abraham antwoordde dat de Heere zelf in een lam zou voorzien.
Toen ze op de plaats van het offer aan waren gekomen, bleek dat Izak moest worden geofferd. Toen Abraham werkelijk zijn enige zoon voor God over had, riep een engel van de hemel dat hij zijn zoon geen kwaad mocht doen. Dan ziet Abraham achter zich een ram, met de horens verward in de struiken.
De Heere voorziet in een offer!

Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Johannes 1:29

En omdat de Heere nog steeds voorziet in wat wij nodig hebben draagt onze stichting deze naam.
Ik wil Genesis 22 nog eens nalezen.