Doelstelling en werkwijze


Na het overlijden van de initiële grondlegger van de stichting Jahweh Jiréh in 2022 is het beleid van de stichting aangepast aan de nieuwe situatie. Het gemis van de inspirator voor alle activiteiten gericht op de projecten in Roemenië was fors. Tegelijk onderkent het bestuur van de stichting ook dat de jarenlange hulp aan de projecten in met name Parhida en Codlea zijn vruchten wel degelijk heeft voort gebracht. De trend dat men daar steeds meer een vorm van zelfredzaamheid heeft ontwikkeld, zet zich door.

Vandaar dat het bestuur in het voorjaar van 2023 heeft besloten om de hulp via Jahweh Jiréh in 5 jaar tijd af te bouwen. De werving van schenkingen, de inname van gratis goederen en de verkoop daarvan is begin 2023 volledig geëindigd. De grote opslag loods is leeg gemaakt en aan de eigenaar bezemschoon opgeleverd.

Wat resteert is de uitfasering van de financiële reserves. Waarbij st. Jahweh Jiréh haar blik wat ruimer richting het Oosten van Europa richt. Bij het beschikbaar stellen van donaties wordt gekeken naar de soort organisatie. Zijn het organisaties die passen bij de werkwijze die Jahweh Jiréh altijd heeft gehad. Dat wil zeggen, initiatieven tot hulp voortkomende uit bekende plaatselijke vrijwilligers die ook daadwerkelijk met de noodzakelijke hulp naar de betreffende mensen en dorpen gaan.